Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Διευκολύνσεις ζητούν οι πτηνοτρόφοι παραγωγοί


Νέες και μεγαλύτερες διευκολύνσεις για τα ήδη συναφθέντα δάνεια των μικρομεσαίων οικογενειακών πτηνοτροφικών μονάδων (όπως είναι οι περισσότερες της Εύβοιας), ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υπάρχουσες δανειακές τους υποχρεώσεις, ζητά με υπόμνημά της προς τους αρμόδιους υπουργούς η Πανελλήνια Ένωση Οργανώσεων Πτηνοτρόφων Παραγωγών (ΠΕΟΠΠ).
Όπως επισημαίνει η Ένωση των πτηνοτρόφων παραγωγών, η οικονομική κρίση οδηγεί στην αμφισβήτηση της συνέχισης της λειτουργίας πολλών μικρομεσαίων μονάδων του κλάδου καθώς καθιστά αδύνατη την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μονάδων αυτών προς τις τράπεζες, οι οποίες δεν χορηγούν ούτε και νέα δάνεια  εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά.