Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης ελληνικών αγροτικών προϊόντων


Στο πλαίσιο των κανονισμών (ΕΚ) 3/2008 και (ΕΚ) 501/2008 η Διαχειριστική Επιτροπή της Κοινής Οργάνωσης Γεωργικών Αγορών ενέκρινε έξι ελληνικά προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων για τρίτες χώρες.
Τα προγράμματα αυτά είναι τριετή και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα ελληνικά προγράμματα που εγκρίθηκαν είναι τα εξής :
■Πρόγραμμα προώθησης Ευρωπαϊκού Ελαιολάδου στη Βόρεια Αμερική, Αυστραλία και Νορβηγία, προϋπολογισμού  5.922.130 ευρώ.
■Πρόγραμμα προώθησης Φέτας ΠΟΠ σε ΗΠΑ, προϋπολογισμού 4.928.352 ευρώ.
■Πρόγραμμα προώθησης Ευρωπαϊκών Μεταποιημένων Φρούτων σε Τουρκία και Αυστραλία, προϋπολογισμού 1.612.932 ευρώ.
■Πρόγραμμα προώθησης ΠΟΠ και ΠΓΕ Οίνων σε Ρωσία και Κίνα, προϋπολογισμού 2.392.632 ευρώ .
■Πρόγραμμα προώθησης Ευρωπαϊκής Σταφίδας σε Ρωσία, Ουκρανία, Αμερική και Καναδά, προϋπολογισμού 3.820.440 ευρώ.
■Πρόγραμμα προώθησης ΠΟΠ και ΠΓΕ Ελαιολάδου, ΠΟΠ Τυριών, ΠΟΠ και ΠΓΕ Οίνων, ΠΟΠ Κορινθιακής Σταφίδας και ΠΓΕ Ελιών σε Ρωσία, Ουκρανία και Κίνα, προϋπολογισμού 3.811.912 ευρώ.