Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Αυξήθηκαν οι εξαγωγές τροφίμων και ποτών


Κατά τη διάρκεια του πρώτου επταμήνου του 2011 οι εξαγωγές τροφίμων και ποτών ανήλθαν σε 2 δις 111 εκατ. ευρώ, έναντι 1 δις 988 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010.
Η αύξηση έφτασε στο 6,2% και ξεπέρασε, για πρώτη φορά μέσα στην τελευταία εξαετία, το φράγμα των 2 δις ευρώ.

Τα αγροδιατροφικά προϊόντα αποτέλεσαν ισχυρό στήριγμα των εξαγωγών της χώρας, φτάνοντας σε ποσοστό 16,9% επί της συνολικής αξίας κατά το πρώτο επτάμηνο του 2011.
Τα προαναφερόμενα  στοιχεία τα συγκέντρωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα επεξεργάστηκε το τμήμα στατιστικής του Ελληνικού Οργανισμού Εξαγωγικού Εμπορίου.