Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

Μεταμόσχευση αγγείων σε διαβητικούς


Σε διαβητικούς ασθενείς από την Πολωνία, που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση, μεταμοσχεύτηκαν αιμοφόρα αγγεία εργαστηρίου τα οποία προέρχονταν από δερματικά κύτταρα δότη.
Σύμφωνα με ειδικούς, τα νέα αγγεία παραμένουν πλήρως λειτουργικά και το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικές ελπίδες για τη μελλοντική δημιουργία ενός κατεψυγμένου στοκ αρτηριών και φλεβών διαφορετικών μεγεθών και σχημάτων που θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύτιμες για τη θεραπεία διαβητικών ατόμων.

Ως σήμερα, σε λίγους μόνο ασθενείς έχει γίνει μεταμόσχευση αιμοφόρων αγγείων, που όμως προέρχονταν από δικά τους δερματικά κύτταρα. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρος και ακριβή.
Η νέα εκδοχή των αγγείων, τα οποία προέρχονται από κύτταρα δότη, συνδέεται με μειωμένο κόστος.
Οι μεταμοσχεύσεις αγγείων εργαστηρίου θα αποτελέσουν σωτηρία, εκτός των διαβητικών, και των ατόμων που έχουν τραυματιστεί σοβαρά στα άκρα τους, αλλά και για ασθενείς που υποβάλλονται σε επεμβάσεις μπαϊπάς, υποστηρίζουν οι ειδικοί.