Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Δίνεται η ενίσχυση στους ρετσινάδες


Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) παροχής της ενίσχυσης του 2010 στους ρετσινάδες (ρητινεργάτες), επιτέλους, υπογράφτηκε από τα υπουργεία  Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και  Κλιματικής  Αλλαγής.
Η ΚΥΑ πλέον, μετά απ’ αυτή τη διαδικασία  των υπογραφών, θα κατατεθεί αρμοδίως στο Εθνικό Τυπογραφείο, ώστε να δημοσιευθεί το συντομότερο στο Φύλλο της  Εφημερίδας της  Κυβέρνησης  (ΦΕΚ) και να τεθεί σε ισχύ.