Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Νομοθετικές πράξεις για πρόσθετα τροφίμων


Δύο νέες νομοθετικές πράξεις ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου η χρήση των προσθέτων στα τρόφιμα να γίνει σύντομα ασφαλέστερη και να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια.
Ο κ. JohnDalli, αρμόδιος Επίτροπος Υγείας και Καταναλωτών δήλωσε σχετικά ότι η έγκριση των δύο κανονισμών για τα πρόσθετα θα ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο τόσο τη θέση των πολιτών όσο και τη θέση του βιομηχανικού κλάδου, αφού κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί ευκολότερα να γνωρίζει ποια πρόσθετα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα.
«Με δυο λόγια, αυτό σημαίνει καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και, ταυτόχρονα, εφοδιασμό της βιομηχανίας τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μ’ ένα κατάλληλο εργαλείο για την παραγωγή νέων καινοτόμων και ασφαλέστερων προϊόντων», πρόσθεσε ο κ. Επίτροπος.