Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Η ενίσχυση για την αποθεματοποίηση ελαιολάδου


Από την Επιτροπή Διαχείρισης του ελαιοκομικού τομέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίστηκε στα 1,30 ευρώ ανά τόνο και ανά ημέρα το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση ελαιολάδου.
Στη σχετική συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, οι προσφορές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν στους 34.782 τόνους, ενώ το συνολικό μέγεθος που μπήκε στο μηχανισμό της ιδιωτικής αποθεματοποίησης έως τώρα έφτασε στους 44.338 τόνους.