Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

Η προώθηση των προστατευόμενων αγροτικών προϊόντων


Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διατυπώνει, με έκθεσή του που έδωσε στη δημοσιότητα στις 15 Νοεμβρίου, συστάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του καθεστώτος προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων των αγροτικών προϊόντων.
Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει τον τίτλο «Εξασφαλίζουν ο σχεδιασμός και η διαχείριση του καθεστώτος γεωγραφικών ενδείξεων την αποτελεσματικότητά του;».
Σκοπός του καθεστώτος προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων των αγροτικών προϊόντων είναι η προστασία των ονομασιών προϊόντων που καταχωρίζονται ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.
Το καθεστώς δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες σε γεωργούς και παραγωγούς τροφίμων, έχει θετικό αντίκτυπο στην αγροτική οικονομία των περιφερειών της ΕΕ, και προσφέρει ώθηση για τη διαφύλαξη του τοπικού πολιτισμού και της τοπικής παράδοσης.
Τέλος, παρέχει στους καταναλωτές την ευκαιρία να είναι πληρέστερα ενημερωμένοι για την προέλευση των προϊόντων που καταναλώνουν.
Η συνολική αξία χονδρικού εμπορίου των προστατευόμενων αγροτικών προϊόντων εκτιμάται σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.