Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Προβλέψεις του Παγκόσμιου Συμβουλίου Σιτηρών


Αύξηση της παραγωγής σιταριού αλλά και της ζήτησης σογιάλευρου, σε παγκόσμιο επίπεδο, προβλέπει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Σιτηρών.
Ειδικότερα, στη Διακυβερνητική Διάσκεψη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Σιτηρών είχαμε προβλέψεις για αύξηση της παραγωγής σιταριού κατά 33 εκατ. τόνους αλλά και εκτιμήσεις για αύξηση της ζήτησης σογιάλευρου κατά 6,6% για τη νέα περίοδο.