Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Από το δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού υποβλήθηκαν φάκελοι προτάσεων για έργα


Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Επιτέλους, υποβλήθηκαν από το δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού οι φάκελοι προτάσεων, στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την ένταξη μιας σειράς έργων,  συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατ. 450 χιλιάδων ευρώ.
Οι φάκελοι προτάσεων αφορούν διάφορα έργα που θεωρούνται απαραίτητα από πολλούς κατοίκους οικισμών του δήμου.

Συγκεκριμένα, αφορούν πλακοστρώσεις, αναπλάσεις, ανάδειξη μνημείων και ασφαλτοστρώσεις.
Ειδικότερα, υποβλήθηκαν φάκελοι προτάσεων για τα εξής έργα :
■Πλακοστρώσεις Δ.Δ. Βασιλικών – Ελληνικών – Γερακιούς - Γουβών, Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, της Δ.Ε. Αρτεμισίου, στα πλαίσια του Αξονα 3 - Μέτρο 322, προϋπολογισμού 595 χιλιάδων ευρώ.
■Ανάπλαση οικισμών Καμαρίων – Καματριάδων – Γαλατσάδων – Μονοκαρυάς – Μηλέων - Κρυονερίτη, της Δ.Ε. Ιστιαίας, στα πλαίσια του Αξονα 3 - Μέτρο 322, προϋπολογισμού 60 χιλιάδων ευρώ.
■Ανάπλαση οικισμών Βουτά - Κυπαρίσσι - Σίμια - Αβγαριά - Γαλατσώνα - Κοκκινομηλιά, της Δ.Ε. Ιστιαίας, στα πλαίσια του Αξονα 3 - Μέτρο 322, προϋπολογισμού 60 χιλιάδων ευρώ.
■Ανάδειξη ιστορικών – αρχιτεκτονικών μνημείων στο Τ. Δ. Γαλατσάδων – Καματριάδων της Δ.Ε. Ιστιαίας, στα πλαίσια του Αξονα 3 - Μέτρο 323, προϋπολογισμού 60 χιλιάδων ευρώ.
■Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων Δ.Δ. Βασιλικών – Αγριοβοτάνου - Γουβών, Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, της Δ.Ε. Αρτεμισίου, στα πλαίσια του Αξονα 3 - Μέτρο 321, προϋπολογισμού 615 χιλιάδων ευρώ.
■Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών α) Αγίους – Λιθερή, β) Βόθανος – Γαλαρίες, Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, της Δ.Ε. Λιχάδας, στα πλαίσια του Αξονα 3 - Μέτρο 321, προϋπολογισμού 615 χιλιάδων ευρώ.
■Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Αγ. Παρασκευή – Χηνοτόπια, Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, της Δ.Ε. Λιχάδας, στα πλαίσια του Αξονα 3 - Μέτρο 321, προϋπολογισμού 615 χιλιάδων ευρώ.
■Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων Δ.Δ. Αρτεμισίου – Πευκί - Ασμηνίου, Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, της Δ.Ε. Αρτεμισίου, στα πλαίσια του Αξονα 3 - Μέτρο 321, προϋπολογισμού 615 χιλιάδων ευρώ.
■Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων στη Τ.Κ. Καστανιώτισσας, Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, των Δ.Ε. Ιστιαίας και Ωρεών, στα πλαίσια του Αξονα 3 - Μέτρο 321, προϋπολογισμού 615 χιλιάδων ευρώ.
■Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων στις Δ.Κ. Ωρεών - Τ.Κ. Νέου Πύργου, Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού (Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμόν 162/2009 μελέτης, της πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ευβοίας, με τίτλο Ασφαλτοστρώσεις κεντρικών αρτηριών αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Ωρεών), της Δ.Ε. Ωρεών, στα πλαίσια του Αξονα - Μέτρο 321, προϋπολογισμού 600 χιλιάδων ευρώ.