Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

Το πρόγραμμα προώθησης αγροτικών προϊόντων


Με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 70 χιλιάδες ευρώ συν 30 χιλιάδες ευρώ τη συμμετοχή της κάθε ομάδας παραγωγών, θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα προώθησης των αγροτικών προϊόντων (Μέτρο 133 του Π.Α.Α. «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013).
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Ομάδες παραγωγών που συμμετείχαν και στο Μέτρο 132 για την πιστοποίηση των προϊόντων τους με Agro ή με πρότυπα βιολογικής παραγωγής.
Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2427/2011), είναι το πρώτο βήμα πριν την προκήρυξη του προγράμματος, συνολικού ύψους 43 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 30 εκατ. ευρώ είναι η δημόσια δαπάνη.