Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις βαμβακιού, καλαμποκιού και ρυζιού


Αυξήθηκαν στη χώρα μας οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στο βαμβάκι και το καλαμπόκι, ενώ παρέμειναν σταθερές στο ρύζι.
Σύμφωνα με στοιχεία των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, που παρουσιάστηκαν σε σύσκεψη εκπροσώπων τους που οργάνωσε η ΠΑΣΕΓΕΣ στη Θεσσαλονίκη, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με βαμβάκι παρουσιάζουν αύξηση κατά 16% περίπου. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η εξέλιξη αυτή  ενδεχομένως θα ρίξει το ποσό της ενίσχυσης.
Ίδια εικόνα εμφανίζεται στο καλαμπόκι, όπου έχουμε αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων.
Τέλος, στο ρύζι η παραγωγή αναμένεται σταθερή, ενώ η τιμή του εξαχθέντος προϊόντος παρουσιάζει περίπου 34% μέση αύξηση.