Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Ο πληθυσμός των Ελλήνων αστέγων


Υπάρχει σαφής αυξητική τάση στη χώρα μας του πληθυσμού των Ελλήνων αστέγων, περίπου στο 25%, ενώ παράλληλα αλλάζει και το προφίλ των ανθρώπων που διαβιούν στο δρόμο ή σε ανεπαρκείς ή ακατάλληλες συνθήκες στέγασης.
Όπως επιβεβαιώνει η οργάνωση Κλίμακα, οι άστεγοι ξεπερνούν στην Ελλάδα τους 20 χιλιάδες.
Επιπρόσθετα, υπάρχουν περίπου 180 χιλιάδες ανεπιβεβαίωτοι που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες, που δεν υπολογίζονται καν σε καμιά καταγραφή.
Σύμφωνα με την οργάνωση Κλίμακα, πολλοί από τους νεοαστέγους είναι άστεγοι λόγω οικονομικής κρίσης. Είναι άτομα παραγωγικών ηλικιών, από 30 έως 45 ετών που στερούνται της οικογενειακής, κυρίως της γονικής θαλπωρής και δεν μπορούν να συντηρήσουν μια κατοικία, καθώς ημιαπασχολούνται ή είναι άτομα που έχουν χάσει τη δουλειά τους.
Η οργάνωση διευκρινίζει ότι οι νεοάστεγοι σε σύγκριση με τον παραδοσιακό πληθυσμό των αστέγων έχουν μέτριο ως υψηλό μορφωτικό επίπεδο, δεν παρουσιάζουν άμεσα κάποια προβλήματα ψυχικής υγείας ή κάποια μορφή εξάρτησης, όπως από ναρκωτικά ή αλκοόλ. Τα άτομα αυτά παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυνατότητα για αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη.
Η μεγάλη πλειοψηφία των αστέγων ζει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.