Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Οι ελληνικές εξαγωγές τυριών


Οι φετινές ελληνικές εξαγωγές φέτας και άλλων τυριών για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου παρουσιάζουν αύξηση της τάξης 4,57%, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγουμένου έτους.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Εξαγωγικού Εμπορίου, κατά την διάρκεια του πρώτου επταμήνου του 2011 έχουν εξαχθεί από την χώρα μας περισσότεροι από 28 χιλιάδες τόνοι των εν λόγω προϊόντων, αξίας περίπου 142 εκατομμυρίων 183 χιλιάδων ευρώ, έναντι περίπου 27 χιλιάδων τόνων που εξήχθησαν το πρώτο επτάμηνο του 2010 και απέφεραν αξία περίπου 136 εκατομμυρίων ευρώ.