Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Αυξήθηκαν κατά 50 χιλιάδες οι νέοι αγρότες !


Μετά από ώριμη σκέψη περισσότερα από 50 χιλιάδες άτομα εγκατέλειψαν, μέσα στο 2011, τα μεγάλα αστικά κέντρα και εγκαταστάθηκαν σε χωριά και ήδη δηλώνουν νέοι αγρότες, σύμφωνα με στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών.
Το εντυπωσιακό είναι ότι όλοι τους, σχεδόν, είναι ηλικίας 21 έως 40 ετών. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα τελευταία 25 χρόνια στην Ελλάδα ο αγροτικός πληθυσμός, συνεχώς, παρουσίαζε μείωση και ότι εμφανίζεται αύξηση του αριθμού των αγροτών για πρώτη φορά με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης σ’ αυτή.
Η εγκατάσταση όλων αυτών των ανθρώπων στην ύπαιθρο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών, οφείλεται, πέραν της οικονομικής κρίσης που μεγαλώνει συνεχώς, και στην ισχύουσα Κοινή Αγροτική Πολιτική και πιο συγκεκριμένα στην ύπαρξη ικανοποιητικών οικονομικών κινήτρων για πρώτη εγκατάσταση νέου αγρότη, στις επιδοτήσεις για δυναμικές καλλιέργειες, αλλά και στις λιγότερο άγριες συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν στα χωριά σε σχέση με τις συνθήκες των μεγαλουπόλεων.