Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Συνεδρίαση στις Βρυξέλλες για την ΚΑΠ μετά το 2013


Με θέμα τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2013 θα πραγματοποιηθεί, στις 7 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, κοινή συνεδρίαση  της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, του Ευρωκοινοβουλίου, και του Συμβουλίου υπουργών Γεωργίας.
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες που τους παρέχονται για τη διαμόρφωση των τελικών κειμένων, με βάση τη νέα νομοθεσία για τη λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου.