Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι του πολυνομοσχεδίου


Η πληθώρα εξουσιοδοτικών διατάξεων για την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες καλούνται οι υπουργοί να υποκαθιστούν στην πράξη την Βουλή των Ελλήνων είναι η νέα μόδα του πολυνομοσχεδίου που λανσάρεται χωρίς φειδώ. Και όχι μόνο με κανονιστικές διατάξεις, αλλά και με ερμηνευτικές εγκυκλίους, οι οποίες υποκαθιστούν τον νόμο.
Έτσι, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης έρχονται :
■Εφαρμοστική εγκύκλιος για το νέο βαθμολόγιο και την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους νέους βαθμούς.
■Ερμηνευτική  εγκύκλιος για την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων.
■Εγκύκλιος για την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα.
■Εγκύκλιος για την κατάργηση κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου-εργασιακή εφεδρεία.
■Εγκύκλιος για την αναδιοργάνωση-ανακατανομή θέσεων.
■Ερμηνευτική εγκύκλιος για τις συμβάσεις έργου και κατάργηση του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3812/2009.
Επίσης, αναμένεται να εκδοθεί και το Προεδρικό Διάταγμα για τα κριτήρια κατάταξης του προσωπικού που τίθεται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
Ακόμα κοινή υπουργική απόφαση που θα ρυθμίζει στοιχεία των διαπιστωτικών πράξεων του άρθρου 33 (θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα-κατάργηση θέσεων-εξαιρέσεις κλπ).
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να αναζητήσουν τα προαναφερόμενα στα sites των αρμόδιων υπουργείων, κυρίως του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.