Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Μισό Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ζημιά στο ΙΚΑ !


Περισσότερους από 60 χιλιάδες συνταξιούχους φαντάσματα αποκάλυψε η απογραφή των συνταξιούχων του ΙΚΑ, που έγινε πριν τέσσερις μήνες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματος, η απογραφή απέδειξε ότι τις συγκεκριμένες συντάξεις τις έπαιρναν παρανόμως γείτονες ή συγγενείς πεθαμένων συνταξιούχων.
Η Διοίκηση του ΙΚΑ προτίθεται να αναζητήσει τα χρήματα της ζημιάς της τελευταίας δεκαετίας, που φτάνουν τα 7 δις ευρώ (ποσό δηλαδή ίσο με το μισό Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα) !