Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

Επέρχονται μεγάλες αλλαγές στις απαλλοτριώσεις


Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Απαλλοτριώσεις – εξπρές προωθεί η κυβέρνηση και δίνει την αρμοδιότητα στις αποφάσεις αυτές από το υπουργείο Οικονομικών σε άλλα υπουργεία, σε ΟΤΑ και σε φορείς που αυτοί εποπτεύουν.

Σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών :
■Για κάθε απαλλοτρίωση θα αποφασίζει ή ο περιφερειάρχης ή ο αρμόδιος υπουργός. Το υπουργικό συμβούλιο, που έχει σχετική αρμοδιότητα, θα τους την εκχωρεί κατά περίπτωση.
■Την αποτίμηση της αξίας των ακινήτων που απαλλοτριώνονται δεν θα κάνουν πλέον μόνο οι προβλεπόμενες από το νόμο επιτροπές, αλλά και ο επίσημος πραγματογνώμων του κράτους, το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.
■Η κήρυξη των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων θα μπορεί να γίνεται και χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα.
■Περιορίζεται και σχεδόν καταργείται η ιδιαίτερη αποζημίωση που δίνεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων ως αντιστάθμισμα για την απαξίωση της περιουσίας που τους απέμενε μετά την απαλλοτρίωση. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, πλέον, το κράτος απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση πληρωμής για έκταση που δεν τη χρειάζεται. Για απαλλοτριώσεις σε ζώνες αστικής ανάπλασης, οι ιδιοκτήτες θα αποζημιώνονται μόνο με βάση τις τιμές που είχαν τα ακίνητα πριν την σχεδιαζόμενη αναβάθμιση της περιοχής.
■Αν η απαλλοτρίωση δεν γίνει και το ακίνητο τελικά επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του, τότε η αποζημίωση που θα επιστρέψει αυτός στο κράτος θα ορίζεται πλέον από ορκωτό εκτιμητή και όχι με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή για τα χρόνια που πέρασαν από τότε που εισέπραξε την αποζημίωση. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ακινήτου διαφωνεί θα απευθύνεται στα δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών του με το κράτος.
■Αν το δημόσιο ή ο φορέας που κάνει την απαλλοτρίωση δεν πληρώσει τον ιδιοκτήτη μέσα σε 18 μήνες, τότε η επίταξη του ακινήτου αίρεται αυτοδικαίως, εκτός αν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ζητήσει τη συνέχιση της διαδικασίας.
■Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης το κράτος θα δίνει και σε όσους ενοικιάζουν και εκμεταλλεύονται τα ακίνητα που απαλλοτριώνονται.
■Προκειμένου να επισπεύδονται οι διαδικασίες για τις απαλλοτριώσεις αποδίδονται προσωρινές αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
■Τέλος, προβλέπεται διαδικασία επιστροφής των αποζημιώσεων στο δημόσιο αν δεν κινηθεί έγκαιρα ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να τις εισπράξει -συνήθως ύστερα από οκταετία.
Το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών θα πάρει σύντομα το δρόμο της ψήφισης στη Βουλή, προκειμένου να προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς μεγάλα έργα ευρείας κλίμακος (όπως τα οδικά έργα), χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ που θα απαιτήσουν μαζικές απαλλοτριώσεις εκτάσεων σε όλη τη χώρα.