Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Η διακίνηση του ελαιολάδου σε συσκευασίες


Η διακίνηση του ελαιολάδου στον τελικό καταναλωτή πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε συσκευασίες μέχρι 5 λίτρα, όπως αυτό ορίζεται στο αρ.2 του Καν.(ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής.
Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τους χώρους μαζικής εστίασης δίνεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να καθορίσουν μέγιστη χωρητικότητα των συσκευασιών ανώτερη των πέντε λίτρων. Ωστόσο, συμφωνήθηκε από το υπουργείο και από όλους τους φορείς ελαιολάδου η διακίνηση στη χώρα μας να γίνεται σε συσκευασίες μέχρι 5 λίτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα, η ποιότητα και ο έλεγχος των πωλούμενων ελαιολάδων.