Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Διευρύνεται η απόσυρση αυτοκινήτων


Μετά από τις διαμαρτυρίες αγροτών και άλλων επαγγελματιών και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνων θα ενταχθούν τελικά στο μέτρο της απόσυρσης, Στην τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών με τον τίτλο “Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις”, προβλέπεται επιτέλους μείωση του ειδικού τέλους ταξινόμησης από 40% έως 60% στην αγορά νέων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων και μέχρι τα 2.000 κυβικά εκατοστά. Οι προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό δε διαφέρουν από εκείνες των επιβατικών αυτοκινήτων: Πρέπει να έχει αποσυρθεί ομοειδές επαγγελματικό όχημα ή επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 1998 και για το οποίο έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του 2011 και προηγούμενων ετών. Το Ειδικό Τέλος Ταξινόμησης για την αγορά νέων ελαφρών ανοιχτών φορτηγών με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους διαμορφώνεται με γνώμονα την τροπολογία ως εξής:Μέχρι 1.600 κ.εκ.: 2,8% από 7%.Από 1.601 έως 2.000 κ.εκ.: 3,5% από 7%.Στο ενδεχόμενο αγοράς νέου κλειστού φορτηγού μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνων τα τέλη ταξινόμησης καθορίζονται ως εξής:Μέχρι 900 κ.ε.: 2,4% (από 6%).901-1.400 κ.ε.: 5,6% (από 14%).1.401-1.600 κ.ε.: 7,2% (από 18%).1.601-1.800 κ.ε.: 9% (από 18%).1.801-2.000 κ.ε.: 10,5% (από 21%).

Καθυστερεί η δακοκτονία


Παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας , καθώς εκκρεμεί η δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ για τη δέσμευση των απαραίτητων πιστώσεων, αλλά και η έκδοση της προκήρυξης για την ανάθεση του έργου. Αυτή η καθυστέρηση, όμως, θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου, η οποία είναι ορατή εξαιτίας της προσβολής από το ζημιογόνο έντομο. Μάλιστα, στην καλύτερη περίπτωση, μόλις τον Ιούνιο θα γίνουν οι εκτιμήσεις από τους αρμόδιους τομεάρχες δακοκτονίας για να ξεκινήσουν οι ψεκασμοί. Αυτό, όμως, θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση του ελαιολάδου, την ώρα που τα ασυγκόμιστα ελαιόδεντρα αποτελούν “φωλιές” του δάκου. Η Πολιτεία πρέπει να δείξει έμπρακτα τη στήριξή της στους ελαιοπαραγωγούς, καθώς βιώνουν δύσκολες μέρες, με δεδομένες τις χαμηλές τιμές του προϊόντος αλλά και τη μειωμένη παραγωγή, η οποία τους δημιουργεί οικονομικό αδιέξοδο.

Μειώνεται ο αγροτικός πληθυσμός


 
Η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού αποτελεί σήμερα ένα από τα βασικότερα προβλήματα της ελληνικής γεωργίας. Το γεγονός της προχωρημένης ηλικίας του συνόλου των γεωργών στη χώρα μας μοιάζει με τροχοπέδη για τη διάχυση τεχνογνωσίας, την υιοθέτηση νέων πρακτικών, την εφαρμογή καινοτομιών και την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στη διεθνή αγορά των “γεωργικών” προϊόντων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα το ποσοστό των απασχολουμένων στη γεωργία μειώθηκε κατά 40,5% (από 23,9% το 1990 σε 17% το 2000), ποσοστό περίπου ίσο με αυτό της δεκαετίας του '60 -μια περίοδο έντονης μείωσης του αγροτικού πληθυσμού και των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα λόγω της μετανάστευσης. Σχετικά με την ηλικιακή διάρθρωση των κατοίκων στις αγροτικές περιοχές, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 18,74% στις κυρίως αγροτικές περιοχές και το 16,7% στις ενδιάμεσες αγροτικές, έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών. Ο αντίστοιχος δείκτης για τις αστικές περιοχές είναι 15,9%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρώην ΕΣΥΕ , το ποσοστό των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα στις κυρίως αγροτικές περιοχές, ανέρχεται σε 29,3%. Όσον αφορά στην αναλογία των νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας σε σχέση με τους γηραιότερους που αποχωρούν, στις κυρίως αγροτικές περιοχές διαμορφώνεται σε 1,02, ενώ στις αστικές περιοχές σε 0,94. Στοιχεία του 1997 του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΣΕΕ, για το επίπεδο μόρφωσης στον πρωτογενή τομέα, δείχνουν ότι το 69,5% έχει απολυτήριο Δημοτικού, το 10,2% έχει τελειώσει μερικές τάξεις του Δημοτικού, το 4,1% δεν πήγε καθόλου σχολείο, το 7,6% έχει απολυτήριο τριών τάξεων της Μέσης Εκπαίδευσης, το 7,4% έχει απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης, το 0,7% έχει πτυχίο Ανώτερης Σχολής και μόλις το 0,5% έχει πτυχίο Ανωτάτων Σχολών. Εντονότατο είναι το πρόβλημα της "διαδοχής", αφού η αναλογία των γεωργών ηλικίας μικρότερης των 35 ετών, έναντι των γεωργών ηλικίας άνω των 55 ετών, βρίσκεται στο 0,13, αντικατοπτρίζοντας εύλογα το πρόβλημα γήρανσης, σε μια περίοδο που η γνώση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα.

Εγκρίθηκε το σ/ν για τους συνεταιρισμούς


Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.Το νομοσχέδιο που έχει τίτλο:“Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου- Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους” περιλαμβάνει τέσσερα σημαντικά κεφάλαια.Στο πρώτο κεφάλαιο καθορίζεται η δομή και η λειτουργία των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων. Οργανώνεται η εποπτεία τους από το κράτος μέσω εποπτικής αρχής, εθνικού μητρώου και περιοδικής αξιολόγησης.Στο δεύτερο κεφάλαιο οργανώνεται θεσμικά η σχέση των συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών και των αγροτικών εταιρικών συμπράξεων με την αγορά των αγροτικών προϊόντων. Στόχος είναι η σταθερότητα των τιμών και η εξυγίανση της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας. Προτείνεται η παρέμβαση αυτή να γίνει μέσω των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων των Αγροδιατροφικών Συμπράξεων σε κάθε Περιφέρεια, της Συμβολαιακής Γεωργίας και των Δημοπρατηρίων Αγροτικών Προϊόντων.Στο τρίτο κεφάλαιο καθορίζεται η χρηματοδότηση, τα φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα υπέρ των συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών και των αγροτικών εταιρικών συμπράξεων διευρύνοντας τις μέχρι τώρα ρυθμίσεις και ενισχύοντας την πρωτοβουλία τους.Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο οριοθετείται η προσαρμογή του συνεταιριστικού κινήματος στις νέες ρυθμίσεις με τις καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις του ν. 2810/2000. Στο ίδιο κεφάλαιο προτείνονται νέες διατάξεις για τον αγροτικό συνδικαλισμό και τους αγροτικούς συλλόγους. Προτείνονται πρωτοβάθμιοι σύλλογοι, με κλαδικό αντικείμενο – ζωικής, φυτικής ή και αλιευτικής παραγωγής – στα εδαφικά όρια του Καλλικρατικού Δήμου. Αυξάνεται σε επτά (7) ο αριθμός των συλλόγων που ιδρύουν Ομοσπονδία σε επίπεδο Περιφέρειας και ο αριθμός Ομοσπονδιών που ιδρύουν Συνομοσπονδίες σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Η 25η Μαρτίου και το Μήνυμα της Επετείου

Η 25η  Μαρτίου  ως  Εθνική  Εορτή  καθιερώθηκε  το  1838 ,  με  βασιλικό  διάταγμα , για  δύο  λόγους : πρώτο , γιατί  ήταν  λαμπρά  καθ΄ ευαυτήν  λόγω  του  Ευαγγελισμού  και  δεύτερο , γιατί  τη  μέρα  αυτή  το  1821  έγινε  η  έναρξη  του  υπέρ  της  ανεξαρτησίας  αγώνος  του  ελληνικού  Έθνους. Σήμερα , όσοι  φίλοι  της  Ιστορίας  θέλουν  να  αιτιολογήσουν  το  γεγονός  αυτό  μπορούν  να  πουν , όχι  χωρίς  στοιχεία , ότι  η  25η  Μαρτίου  είχε  προβλεφθεί  ως  ημέρα  για  την  έναρξη  της  επανάστασης  και  ότι  η  καθιέρωσή  της  απορρόφησε  τις  όποιες  αντιδικίες  ανάμεσα  στους  πρωταγωνιστές  της  επανάστασης , ενώ  παγίωσε  συγχρόνως  την  επιδιωκόμενη  εθνικοθρησκευτική  διάστασή  της.
Οι  ασχολούμενοι  με  το  ζήτημα  αυτό , τις  περισσότερες  φορές ,  επιδιώκουν  να  το  εντάξουν  στα  δικά  τους  σχέδια  και  σκοπιμότητες  και  παραλείπουν  να  αναφερθούν  στις  ιδεολογικοπολιτικές  πρακτικές  σημαντικών  αγωνιστών  του  ’ 21 , που  εστίαζαν  στη  λογική  του  να  στηριζόμαστε , πάνω  απ΄ όλα , στις  δικές  μας  δυνάμεις , αλλά  και  λογικής  που  ήθελε  να  στηρίζεται  χωρίς  ίχνος  σωβινισμού  ή  εθνικής  περιχαρακώσεως  στα  πορίσματα  που  η  ίδια  η  ιστορία  τα  παρουσιάζει. Καθόλου  τυχαίο  δεν  είναι  ότι  ο  Ρήγας  οδηγήθηκε  να  γράψει  τους  πυκνούς  σε  εθνική  αυτογνωσία  στίχους , ως ποτ΄ οφφικιάλος σε ξένους βασιλείς ; Έλα να γένης στύλος δικής σου της φυλής.
Είναι  νομίζω  ιδιαίτερης  αξίας  γεγονός , όχι  μόνο  για  την  περίοδο  στην  οποία  αναφερόμαστε  επετειακά , αλλά  και  για  τις  δύσκολες  μέρες  που  περνούμε  σήμερα , να  επισημάνουμε  ότι  αυτό  που  προέχει  είναι  το  Μήνυμα  της  Επετείου  και  όχι  ο  εντοπισμός  της  ορθότητας  ή  μη  της  σήμανσης  της  ημερομηνίας  της  επετείου.

Παναγιώτης Γεωργίου Κούβαρης , Θεολόγος                   


Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

ellinikanews

    
ellinikanews.blogspot.com
ΝΕΑ  ιστοσελίδα  για  τη  βόρεια  Εύβοια
        Δεν  έχει  κερδοσκοπικό  χαρακτήρα, ούτε διαφημίσεις

Η ιστοσελίδα προβάλλει ενδιαφέροντα θέματα της βόρειας Εύβοιας και  των  απανταχού  βορειοευβοιωτών. Επίσης , θέματα  γενικότερου  ενδιαφέροντος , όπως  θέματα  αυτοδιοικητικά , αγροτικά , κ.α.
Ακόμα , προβάλλει  παντός  είδους  κείμενα , όπως  Άρθρα , Σχόλια , Προτάσεις , Μικροτοπικά Ενδιαφέροντα και Ιστορικά , Παράδοση    - Ήθη  και  Έθιμα  του  τόπου  μας.

Χάθηκε ένας μαχητής

Ο έμπειρος  στα αυτοδιοικητικά , δημοτικός  σύμβουλος και  επικεφαλής της παράταξης Αγωνιστική Δημοτική Κίνηση        ( πρώην δήμαρχος Ιστιαίας ) , Βαγγέλης Ευαγγελόπουλος έχασε  τη  μάχη  με  τη  ζωή. Ο  Δήμος  μας  έχασε  το  μαχητή  που , ωθούμενος  από  τις  δημοκρατικές  του  αρχές  και  την  εντιμότητά  του ,  είχε  σαν  πρώτη  του  προτεραιότητα  το  καθήκον  και  την  προσφορά  στους  συνανθρώπους  του. Θα  λείψει  σε  όλους  μας  ως  φυσική  παρουσία , όχι   όμως  το  αγωνιστικό  οδοιπορικό  που  εκείνος  χάραξε  γιατί  αυτό  θα  συνεχίσει  να  υπάρχει.     

Έλλειμμα συνεννόησης για το Συμπαραστάτη του Δημότη

Έλλειμμα  πολιτικής  συνεννόησης , για  την  εκλογή  προσώπων  που  θα  στελεχώσουν το νέο  αυτοδιοικητικό  θεσμό  του  Συμπαραστάτη του Δημότη  και  της  Επιχείρησης , ανέδειξαν  οι  πρόσφατες  ανεπιτυχείς  προσπάθειες  των  κατά  τόπους  Δημοτικών Συμβουλίων , μεταξύ  των  οποίων  συμπεριλαμβάνεται  και  ο  Δήμος  μας.
Αιτία  ότι  δεν  μπόρεσαν  τα  αυτοδιοικητικά  μας  στελέχη  να  αποδεχτούν  ότι , πέρα  από  τις  κομματικές  γραμμές , την  προκάτ επιχειρηματολογία , τις  προσωπικές  εμμονές  ή  ανάγκες , υπάρχει  και  το  κοινό  συμφέρον.
Και  τώρα  τι  γίνεται ; Θα  αναρωτηθεί  δικαίως  ο  Δημότης. Υπάρχει  λύση  στο  αδιέξοδο  που  για  άλλη  μια  φορά  αρχίζει  να  διαφαίνεται  στην  αυτοδιοικητική  πραγματικότητά  μας ; Υπάρχουν  περιθώρια  σύγκλισης , συναίνεσης  και  διάθεση  για  συνεργασία  και  προσφορά   ώστε  όλοι  μαζί  να  προχωρήσουμε  ένα  βήμα  μπροστά ;
Για  τους  Δημότες-πολίτες  που  αναγνωρίζουν  τα  λάθη  που  έγιναν , που  θέλουν  να  κάνουν  ένα  νέο  ξεκίνημα , ακόμη  υπάρχει  χρόνος. Υπάρχει  χρόνος  να  αυτοβελτιωνόμαστε. Αν  αγωνιστούμε  να  γίνουμε  καλύτεροι , αν  αρνηθούμε  όσους  προσπαθούν  να  παρασύρουν  όλο  και  περισσότερους  σε  μια  διαλυτική  στάση  καθολικής  άρνησης  και  σε  μια  άγονη  αδιαλλαξία , τότε  θα  έχουμε  και  ένα  καλύτερο  μέλλον  για  εμάς  και  τον  τόπο  μας.    

Ασφάλιση στον ΟΓΑ

Ασφάλιση  στον  ΟΓΑ
&  παροχές  στους ασφαλισμένους

Ποιες  είναι  οι  νέες  εισφορές

Στον ΟΓΑ ασφαλίζονται:
Οι αγρότες , οι αλιείς , οι επαγγελματίες και βιοτέχνες που ασκούν το επάγγελμά τους σε χωριά ή οικισμούς κάτω των 2000 ατόμων , τα πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα και απασχολούνται σε Δήμους ή Κοινότητες κάτω των 5000 κατοίκων (σύμφωνα με την απογραφή του 1971) , οι Έλληνες μοναχοί και οι Ελληνίδες μοναχές που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες.
Οι παροχές του ΟΓΑ περιλαμβάνουν:
Συντάξεις (βασική σύνταξη, κύρια σύνταξη και πρόσθετη σύνταξη) ,  αλλά  και  συντάξεις  ανασφάλιστων υπερηλίκων. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη , νοσοκομειακή περίθαλψη , ασφάλιση της οικογένειας του ασφαλιζομένου , επιδόματα (τρίτου παιδιού, μόνιμης σύνταξης, πολυτεκνικό επίδομα).
Οι  αλλαγές  στις  εισφορές. Προϋποθέσεις , ανάπηροι κλπ. :
Το  σύνολο  των  ετήσιων  εισφορών  αρχίζει  από  477,46 ευρώ  για  την  πρώτη  κατηγορία  μέχρι  1.343,36 ευρώ  για  την  έβδομη  κατηγορία.
Από  φέτος  οι  αγρότες  θα  πρέπει  να  είναι  συνεπείς  στις  υποχρεώσεις  τους  προς  τον  ΟΓΑ  προκειμένου  να  εισπράττουν  τις  αποζημιώσεις  του  ΕΛΓΑ.
Καθιερώνεται  το  εργόσημο. Είναι  το  ασφάλιστρο  μιας  ώρας. Δίνει  τη  δυνατότητα  σε  όσους  απασχολούν  οικιακό  προσωπικό  και  εποχικούς  εργάτες  να  τους  ασφαλίζουν  για  όση  ώρα  τους  απασχολούν.
  Νέες  προϋποθέσεις  συνταξιοδότησης. Απαιτείται  να  έχει  συμπληρωθεί  το  65ο  έτος  της  ηλικίας  με  τουλάχιστον  13  χρόνια  ασφάλισης  το  2011 , με  14  χρόνια  το  2012 , και  με  15  χρόνια  ασφάλισης  μετά  το  2013.
Εξαγορά  χρόνου. Αν  κάποιος  επιθυμεί  να  αναγνωρίσει  για  παράδειγμα  12  μήνες  στρατιωτικής  υπηρεσίας , θα  πρέπει  να  καταβάλει  το  ποσό  των  1.607,40 ευρώ ( με  έκπτωση  1.366,29 ευρώ ). Η  προσαύξηση  στο  ποσό  της  σύνταξης  που  θα  χορηγηθεί  ανέρχεται  σε  19,14 ευρώ  το  μήνα  ή  σε  229,68  το  χρόνο. Απαιτείται  η  υποβολή  αίτησης  από  τον  δικαιούχο , συμπληρωμένη  σε  ειδικό  έντυπο  του  ΟΓΑ. Η  αίτηση  υποβάλλεται  στον  αρμόδιο  ανταποκριτή , μαζί  με  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά.
  Ανάπηροι. Οι  μητέρες  ανάπηρων  τέκνων  με  ποσοστό  αναπηρίας  67%  και  άνω , καθώς  και  σύζυγοι  ανάπηρων  με  ποσοστό  αναπηρίας  80%  και  άνω , εφόσον  έχουν  διανύσει  τουλάχιστον  δεκαετή  έγγαμο  βίο , ασφαλισμένοι  στον  Κλάδο  Κύριας  Ασφάλισης  θεμελιώνουν  δικαίωμα  συνταξιοδότησης  με  τη  συμπλήρωση  15  ετών  ασφάλισης , ανεξαρτήτως  ορίου  ηλικίας  και  ανεξαρτήτως  χρόνου  υπαγωγής  στην  ασφάλιση.            

ΕΛΓΑ

Τιμές  παραγωγού  για  τον  υπολογισμό 
των  αποζημιώσεων  όρισε  ο  ΕΛΓΑΤα απαραίτητα εργαλεία για τον υπολογισμό όλων των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ για το 2010, δηλαδή τις μέσες τιμές παραγωγού για όλα τα αγροτικά προϊόντα, καθώς και την Ασφαλιζόμενη Αξία και την Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά Φυτικής Παραγωγής και Ζωικού Κεφαλαίου περιλαμβάνει η απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 44/2011).

Στο Παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης δίνονται η μέση παραγωγή , μέση τιμή , ασφαλιζόμενη αξία και ειδική ασφαλιστική εισφορά ανά κατηγορία προϊόντος Φυτικής Παραγωγής , προϊόν και Νομό καθώς επίσης και η ασφαλιζόμενη αξία και η ειδική ασφαλιστική εισφορά ανά είδος , κατηγορία και ηλικία ζωικού κεφαλαίου όλης της χώρας.
Το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της ασφαλιζόμενης αξίας κάθε καλλιέργειας ή εκτροφής , με τους παρακάτω συντελεστές , ως εξής :
■ Τέσσερα τοις εκατό (4%) για τη φυτική παραγωγή και προκειμένου για την ελιά με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%).
■ Μισό τοις εκατό (0,5%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής που παράγεται στο σύνολό της και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον» (θερμοκήπια), όπως αυτό ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.
■ Μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου.

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

ΕπιΤόπου Ελληνικιώτικα


Θέλουμε όλοι  μας  τα  Ελληνικά  να  ευημερούν  και να χτυπηθεί η φτώχεια στη ρίζα της  με την  αξιοποίηση  των  τοπικών  ανθρώπινων  και  οικονομικών  πόρων και  με την πραγματοποίηση έργων από το Δήμο και την Περιφέρεια ■ Θέλουμε να υπάρξουν δουλειές  και  να  πάρει   ο  κόσμος  λεφτά  ■ Να γίνουν  έργα  στο χωριό ■ Πρώτα απ΄ όλα πρέπει να  ασφαλτοστρωθούν  δρόμοι , ιδίως  στην  παραλιακή  ζώνη όπου υπάρχουν σπίτια  ,  αλλά  και να  γίνουν  τσιμεντοστρώσεις των όποιων  χωμάτινων δρόμων υπάρχουν  μέσα  στο  χωριό ■  Και  βέβαια  να  συμπληρωθεί  ο  δημοτικός  ηλεκτροφωτισμός ■ Οπωσδήποτε είναι απαράδεκτο ο δρόμος από  το  παλιό σπίτι του Νίκου Κρασούλη έως το παλιό σπίτι του Κερασιώτη να είναι ολοσκότεινος. Όπως και να είναι σκοτεινή όλη η περιοχή στα Κουβαρέικα  με  το δρόμο που οδηγεί σ΄αυτά  ■ Για να χτυπηθεί η φτώχεια δεν αρκεί η πραγματοποίηση μόνο των όποιων έργων , αλλά χρειάζεται και να υπάρξει   αλληλεγγύη  και  κοινωνική  συνεργασία , που  να  στοχεύουν  στη  διατήρηση  της  κοινωνικής  συνοχής  του  χωριού  μας   ■ Και  επειδή   αυτές  από  μόνες  τους  δε  φθάνουν , χρειάζεται ο Δήμος να δείξει την ευαισθησία του και να στηρίξει τις ευπαθείς οικογένειες του χωριού μας.  ■ Το τοπικό συμβούλιο είναι αναγκαίο με αιτιολογημένη απόφασή του , που θα ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του , να εισηγηθεί στο Δήμο - όπως προβλέπει ο Καλλικράτης - τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους , καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν βοήθειας στο σπίτι και διοικητικής βοήθειας.  ■ Όλοι οι  συγχωριανοί πρέπει να  αναπτύξουμε  διάθεση  για  κοινωνική  προσφορά  και  δημιουργικότητα και να αφήσουμε στην άκρη την αδιαφορία και τον ωχαδερφισμό  ■ Δεν μπορεί να δικαιολογούμε το Δήμο για τα ακριβά δημοτικά τέλη και για τις μη απαραίτητες ενοικιάσεις κτιρίων και την ίδια ώρα να μένει αναξιοποίητη και ορισμένες φορές να καταστρέφεται η δημοτική περιουσία , όπως τα πρώην κοινοτικά καταστήματα  ■ Γνωρίζουμε  ότι  το  πρόγραμμα  Καλλικράτης  μπορεί  να  γίνει  ταφόπλακα  για τη βόρεια Εύβοια και για  το  χωριό  μας  ■  Μπορούμε  να  αλλάξουμε   τα  πράγματα  μόνο  εφόσον  δεν  δούμε  το  ζήτημα  αυτό μικροκομματικά , μοιρολατρικά και με ιδιοτέλεια ■  Είναι  καιρός  όλοι  μας  να  απαιτήσουμε  από  τους  εκπροσώπους  μας  στο  Δήμο , τοπικό  και  δημοτικό  συμβούλιο , να  υπάρξει  επιτέλους  νοικοκυριό  και  ιδιαίτερη  φροντίδα και ευαισθησία για τα Ελληνικά και για τους συγχωριανούς μας ■ Εμείς , με αυτό το πνεύμα πορευόμαστε και επιζητούμε το συμφέρον του χωριού μας. ΑΛΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΙΩΤΙΚΑ στο www.ellinikaevias.blogspot.com  

ΕπιΤόπου βορειοευβοιώτικα


      ■ Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους πρέπει να εκπληρώσουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκήσουν τα καθήκοντά  τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος ,
      ■ Το  λέμε  αυτό  με  αφορμή  το  γεγονός  ότι  στα  περισσότερα  χωριά έχει  δημιουργηθεί  η  εντύπωση  ότι  οι  τοπικοί  άρχοντες  του  δήμου  μας  δείχνουν  να  νοιάζονται , ως  δημοτικό  συμβούλιο , μόνο  για  τα  συμφέροντα  των  πόλεων  και  των  μεγάλων  χωριών  και  να  αδιαφορούν για  τα  πολλά  προβλήματα  των  πολλών  μικρών  χωριών , όπως  προβλήματα  ύδρευσης ,  κακός  δημοτικός  ηλεκτροφωτισμός , χωματένιοι  δρόμοι  μέσα  στα  χωριά , λακκούβες , προβλήματα  απορροής  βρόχινων  υδάτων , χαλασμένα  καρτοτηλέφωνα , κτλ.  
      ■ Για  την  ώρα  δεν  θα  αναφερθούμε  σε  συγκεκριμένα  παράπονα  ούτε  σε  συγκεκριμένα  παραδείγματα. Υπενθυμίζουμε ότι η διοίκηση  του  δήμου , όπως  αυτή  ασκείται  από  το  δήμαρχο , τον αντιδήμαρχο και  τα  μέλη  της  οικονομικής  επιτροπής  και  της  επιτροπής  ποιότητας  ζωής  έχουν  την  υποχρέωση  από  το  νόμο  και  τις  ηθικές  αρχές  να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος.
      ■ Κατά  τη  διάρκεια  της  προεκλογικής  εκστρατείας  για  τις  δημοτικές  εκλογές ο κύριος Ζάχος  Χριστοφής  και  η  δημοτική  του  ομάδα  υποσχέθηκαν  νοικοκυριό  στο  δήμο  και  ισοτιμία  και  ισονομία  για  όλους  τους  δημότες  και  ακόμα  να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που θα προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. Ελπίζουμε  τις  υποσχέσεις  αυτές , που  έδωσαν  στους  κατοίκους  της  βόρειας  Εύβοιας , να  τις  κάνουν  πράξη.
      ■ Για  το  νοικοκυριό  στο  δήμο  και  για  τη  διαφάνεια  θα  πρέπει  ο  κύριος  δήμαρχος  να  ενημερώσει  τους  δημότες -   με  όλα  τα  πρόσφορα  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης , όπως  είναι  οι  τοπικές  εφημερίδες  και  οι  ανακοινώσεις -  για  την  οικονομική  κατάσταση  του  δήμου  συνολικά  και  των  πρώην  δήμων  Ιστιαίας , Αιδηψού , Ωρεών  και  Αρτεμισίου  και  της πρώην  κοινότητας  Λιχάδας , αναφέροντας  αναλυτικά  τις  οφειλές  σε  εργολάβους  για  συγκεκριμένα  έργα  που  έγιναν  ή  που  έχουν  ανατεθεί  να  γίνουν  και  ακόμα  τα  χρέη  που  οφείλονται  επακριβώς  στις  διάφορες  τράπεζες.     
       ■  Η  απαίτηση  αυτή  δεν  είναι  δύσκολη  ούτε  παράλογη. Άλλωστε  από  ότι  έχουμε  μάθει  έχει  γίνει , ήδη από τις αρχές του χρόνου , απογραφή  των  οικονομικών  του  δήμου  Ιστιαίας-Αιδηψού και  όλων  των  δήμων  της  χώρας ,  βάσει  εντολής  του  υπουργείου  Εσωτερικών-Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης.
     ■ Περιμένουμε  να  υπάρξει  ευαισθησία , φιλότιμο  και  αποτελέσματα  με  έργα  και  όχι  με  περίσσια  λόγια.

Πρόταση για τέλη και βοηθήματα

ΜΕΙΩΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΤΕΛΩΝ , ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ  &  ΕΙΔΩΝ  ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Σε  φτωχές  και  πολύτεκνες  οικογένειες

ΤΟΥ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΚΟΥΒΑΡΗ
                                                          

   Η  φτώχεια  έχει  χτυπήσει  αρκετές  οικογένειες  σ΄ ολόκληρη  τη  βόρεια  Εύβοια. Ιδιαίτερα  έχει  πλήξει  πολύτεκνες και μονογονεϊκές  οικογένειες , οικογένειες  ανέργων , υποαπασχολούμενων , αναπήρων  και  συνταξιούχων. Μπορούμε  να  καλυτερεύσουμε  τα  πράγματα  εάν  επιδείξουμε  κοινωνική  ευαισθησία  και  αλληλεγγύη  και  αφήσουμε  στην  άκρη  τον  ωχαδερφισμό  και  την  αδιαφορία. Πρώτος  απ΄ όλους , ο  δήμος  Ιστιαίας-Αιδηψού , ο  δήμος  μας , έχει  την  υποχρέωση – εφαρμόζοντας  τη  σχετική  πρόβλεψη  του νόμου  Καλλικράτη      ( άρ.84 , παρ.3 ) – να  εγκρίνει  τώρα , ύστερα  από  εισηγήσεις  των  τοπικών  συμβουλίων  των  χωριών , χορηγήσεις  χρηματικών  βοηθημάτων  και  ειδών  διαβίωσης  ή  περίθαλψης  σε  οικονομικά  αδύνατους  κατοίκους  και  πολύτεκνους , καθώς  και  τη  μείωση  δημοτικών  φόρων  ή  τελών ή  απαλλαγή  από  αυτούς  για  προβλεπόμενα  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  πρόσωπα , καθώς  και  τα  πρόσωπα  που  χρήζουν  βοήθειας  στο  σπίτι  και  διοικητικής  βοήθειας. Άλλωστε , σε  ανάλογες  ενέργειες  έχουν  προβεί  πολλοί  δήμοι  σε  όλη  τη χώρα  και  δε  μπορεί  ο  δήμος  μας  να  υστερεί  και  να  αδιαφορεί  για  τη  διατήρηση  της  κοινωνικής  συνοχής  στα  χωριά  της  βόρειας  Εύβοιας. Καλούμε  τη  δημοτική  αρχή  να  δείξει ,  επιτέλους ,  ευαισθησία  και  να  στηρίξει  τις  φτωχές  οικογένειες  που  υποφέρουν.    

Η Ορθοδοξία ως Πρόταση Ζωής

Η Ορθοδοξία είναι ζωή , σύναξη και κοινότητα , ήθος ευχαριστίας και κοινωνίας … Μόνο ότι είναι φως είναι Ορθοδοξία . Η Ορθοδοξία είναι ήθος χαράς και κοινωνίας ενάντια στη μοναξιά και εγκατάλειψη , αναστάσιμη εορτή και σχόλη σε αντίθεση προς τον κενό , ελεύθερο , πνιγερό χρόνο και τη μηδενιστική αργία . Η Ορθοδοξία ως πρόταση ζωής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική Παιδεία και την ταυτότητά μας , είναι αντεπανάσταση εναντίον της ανταρσίας της ατομικής θέλησης , είναι απόφαση για προσφορά στην κοινωνία και στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά . Η Ορθόδοξη άσκηση και ζωή δεν οδηγεί στην ακοσμική απομόνωση , στην απόρριψη του κόσμου για την επίτευξη της ατομικής σωτηρίας – τέτοιο πράγμα φυσικά δεν υπάρχει , αφού η σωτηρία είναι συσσωτηρία . Η Ορθοδοξία μας ενώνει με τον Θεό και τον κόσμο . Η Ορθοδοξία … είναι σήμερα εξαιρετικά επίκαιρη . Η Ορθοδοξία είναι η πραγματοποίηση της ζωής της Αναστάσεως και της Βασιλείας ήδη από τώρα , ήδη και όχι ακόμη , προσανατολισμός προς την καθολική αλήθεια ή πραγματικότητα : το Θεό , την κοινωνία και τον Άνθρωπο . Ο Θεός να σας ευλογει.