Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Νέες ειδικότητες - Εγγραφές

Στο Δ.Ι.Ε.Κ. Ιστιαίας-Αιδηψού για το νέο διδακτικό έτος εγκρίθηκαν να λειτουργήσουν οι κάτωθι ειδικότητες:
-Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
-Τεχνικός Δασικής Προστασίας

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Ειδικό εποχιακό βοήθημα για δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, οικοδόμους, λατόμους, κλπ

Χορηγείται ειδικό εποχικό βοήθημα σε άτομα που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εφόσον ασκούν ένα από τα πιο κάτω επαγγέλματα.
Συγκεκριμένα αυτά του οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χείριστη και βοηθού χείριστη κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτη.

Κυριακή, 10 Μαρτίου 2019

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του ΕΦΕΤ με το κυπριακό Γενικό Χημείο του Κράτους

Πρωτόκολλο Συνεργασίας σε θέματα χημικής – μικροβιολογικής ασφάλειας των τροφίμων, αξιολόγησης της επικινδυνότητας χημικών – βιολογικών κινδύνων και ταυτοποίησης – αυθεντικότητας των τροφίμων υπέγραψαν πριν λίγες ημέρες, ο Διευθυντής του Γενικού Χημείου του Κράτους του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας κύριος Στέλιος Γιαννόπουλος και ο Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) κύριος Χρόνης Πολυχρονίου, στην Λευκωσία.

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018

“Θέμα Προστασίας Καταναλωτών –Χρέωση Έγχαρτων Λογαριασμών Κατανάλωσης”


Να μην προβαίνει σε χρέωση με ένα (1) ευρώ των έγχαρτων λογαριασμών αλλά, αντιθέτως, να προχωρήσει στη μείωση κατά ένα (1) ευρώ κάθε λογαριασμού κατανάλωσης, εφόσον ο πελάτης/καταναλωτής επιλέξει την ηλεκτρονική αποστολή έναντι της έγχαρτης, καλεί με έγγραφό της τη ΔΕΗ η ανεξάτητη αρχή ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

Κατανομή 70 εκατομμυρίων ευρώ στις Περιφέρειες

Το υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει το ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ στις Περιφέρειες αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών τους και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, από   τον   λογαριασμό   που  τηρείται  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  τον  τίτλο  «Κεντρικοί Αυτοτελείς  Πόροι  των  Περιφερειών».